X
تبلیغات
رایتل
پیش بینی مسابقات فوتبال با میلیون ها ریال جایزه در سایت بی طرف سیستم تبلیغاتی تبادل لینک باکس رایگان mi118.com
معرفی سایت ها و وبلاگ ها
یکشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1387
سخنانی از علی ابن ابیطالب

علی ابن ابیطالب : سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند



علی ابن ابیطالب : در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند .



علی ابن ابیطالب : دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد



علی ابن ابیطالب : و تاجهای تفاخر را فرو نهید







علی ابن ابیطالب : کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد



علی ابن ابیطالب : چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی



علی ابن ابیطالب : حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد



علی ابن ابیطالب : حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا



علی ابن ابیطالب : دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش



علی ابن ابیطالب : علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.



علی ابن ابیطالب : حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید



علی ابن ابیطالب : آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن



علی ابن ابیطالب : پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن



علی ابن ابیطالب : اطمینان را با امیدواری مبادله نکن



علی ابن ابیطالب : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است



علی ابن ابیطالب : عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد



علی ابن ابیطالب : بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است



علی ابن ابیطالب : برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند



علی ابن ابیطالب : گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی



علی ابن ابیطالب : بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد



علی ابن ابیطالب : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است



علی ابن ابیطالب : هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست



علی ابن ابیطالب : بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم است



علی ابن ابیطالب : مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند



علی ابن ابیطالب : بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است



علی ابن ابیطالب : اسرار خویش را به کسی مگوی



علی ابن ابیطالب : سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست



علی ابن ابیطالب : بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد



علی ابن ابیطالب : شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است



علی ابن ابیطالب : شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست



علی ابن ابیطالب : هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد



علی ابن ابیطالب : آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود



علی ابن ابیطالب : هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست



علی ابن ابیطالب : برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی

Ads by Ydc.ir