پیش بینی مسابقات فوتبال با میلیون ها ریال جایزه در سایت بی طرف سیستم تبلیغاتی تبادل لینک باکس رایگان mi118.com
معرفی سایت ها و وبلاگ ها
سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387
تئوری موسیقی2

قواعد نت

درس دوم

7.       نت های روی خط و بین خط و دو نت زیر و بالای حامل بقرار زیرند:

   

نت های روی خط


نت های رو و زیر حامل


نت های بین خطوط

8.       شکل نت ها به نسبت کشیدن آنها تغییر

قواعد نت

درس دوم

7.       نت های روی خط و بین خط و دو نت زیر و بالای حامل بقرار زیرند:

   

نت های روی خط


نت های رو و زیر حامل


نت های بین خطوط

8.       شکل نت ها به نسبت کشیدن آنها تغییر می کند. واحد کشش را نت گرد    فرض نموده اند که مساوی با چهار ضرب یا چهار قدم کشش است. سایر نت ها هر کدام نسبت به مافوق خود نصف می شوند، یعنی سفید   دو ضرب، سیاه   یک ضرب، و چنگ   نیم ضرب است.

 

عدﮤ  آنها معمولاً هفت نوع است.

گرد –Semibreve-  مساوی است با چهار ضرب کشش واحد موسیقی 

سفید –Minim- مساوی است با دو ضرب یک دوم واحد

سیاه –crotchet- مساوی است با یک ضرب کشش یک چهارم واحد

چنگ –Quaver- مساوی است با نیم ضرب کشش یک هشتم واحد

دولا چنگ –semi-quaver- مساوی با یک چهارم یک ضرب کشش یک شانزدهم واحد

سه لا چنگ –Demi-semi-quaver-  مساوی است با هشت یک ضرب یک سی و دوم واحد

چهارلا چنگ –semi-dem–semi-quaver- مساوی است با شانزده یک ضرب یک شصت و چهارم واحد

 دنباله چهار قسم نت های اخیر را وقتی چند تا از آنها کنار هم باشند، بجای اینکه جدا نوشته شوند می توان به هم  متصل نمود. بجای دو چنگ   ممکن است این طور    یا بجای چهار  دولا چنگ اینطور نوشت.

 تمرین

1.       روی یک صفحه کاغذ ننت از یازده نتی که یاد گرفته اید بطور غیر منظم نت ها را روی خط پایین خط ترسیم کنید و بدون آنکه در زیر آنها اسامی را بنویسید از چپ به راست اسم نت ها را بگویید و سعی کنید ببینید تا چند نت را یک نفس می توانید بنامید.

2.       یک صفحه دیگر به همان ترتیب رسم نموده اسم نت ها را زیر آنها بنویسید.

3.       جواب این سؤالات را بنویسید: چند سیاه مساوی با یک گرد است؟ یک سفید مساوی با چند دولا چنگ است؟ مجموع یک سفید و یک سیاه مساوی با چند سه لا چنگ است؟ سی و دو سه لا چنگ مساوی با چه نتی است؟

منبع         http://www.hozehonari.com

Ads by Ydc.ir