پیش بینی مسابقات فوتبال با میلیون ها ریال جایزه در سایت بی طرف سیستم تبلیغاتی تبادل لینک باکس رایگان mi118.com
معرفی سایت ها و وبلاگ ها
یکشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1387
باستان شناسان ایرانى و خارجى در تپه هاى سیلک
 

مطالعات تخصصى، تاریخى گروه مشترک باستان شناسى ایران، استرالیا، انگلیس و فرانسه در تپه هاى تاریخى سیلک آغاز شد.
مهندس زهار ساروخانى، مدیر پایگاه میراث فرهنگى، صنایع دستى، گردشگرى محور فین - سیلک، هدف از مطالعات باستان شناسى دشت کاشان را گاه نگارى مطلق تپه هاى شمالى بر مبناى آزمایش هاى کربن ،۱۴ مطالعه تحولات اقتصادى، اجتماعى، زیست محیطى دشت کاشان از دوره پارینه سنگى تا دوران نوسنگى ، مس و سنگ، شناسایى لایه هاى فرهنگى دشت کاشان و شناخت و بررسى بافت استقرار دوره پارینه سنگى فوقانى به میان سنگى در سطح دشت برشمرد.
 وى افزود: مطالعات باستان شناسى دشت کاشان در ۵ فصل انجام مى شود که فصل نخست کاوش و حفارى در ۲ نقطه تپه شمالى سیلک کاشان و تپه قبرستان نوش آباد هم اکنون آغاز و تا ۲ ماه دیگر ادامه دارد. وى یادآور شد: در این طرح ۲۰ نفر از متخصصان دانشگا ه هاى ایران، استرالیا، انگلیس و فرانسه به سرپرستى دکتر حسن فاضلى نشلى، رئیس پژوهشکده باستان شناسى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى مشغول مطالعه و حفارى هستند.
محوطه باستانى سیلک از زمانى که از سوى رومن گیریشمن در سال ۱۹۳۳ مورد کاوش قرار گرفته و همواره به عنوان کانون مطالعات پیش از تاریخ ایران مورد توجه مجامع علمى جهانى بوده است.
رومن گیریشمن با کاوش در ۲ محوطه سیلک شمالى و جنوبى و قبرستان عصر آهن و چاپ ۲ جلد گزارش هاى باستان شناسى مشخص کرد که این محوطه از ۶ هزار سال قبل از میلاد تا هزاره نخست قبل از میلاد مورد سکونت بشر قرار گرفته بود. در این میان نهشت هاى فرهنگى تپه شمالى با ضخامتى حدود ۱۴ متر و داشتن بقایاى فرهنگى همانند معمارى خشتى، تدفین انسان ها در داخل خانه هاى مسکونى، صدف هاى دریایى، ابزارهاى مسى، سفال، ابزارهاى سنگى و دیگر بقایاى مادى از دوره نوسنگى تا سنگ، مس (کالکولیتیک) داراى گنجینه اى بى همتا از بقایاى فرهنگى است. از لحاظ گاه نگارى تپه سیلک شمالى هنوز جزو قدیمى ترین روستاى پیش از تاریخ فلات مرکزى محسوب مى شود
_________________

Ads by Ydc.ir